Bifrostpuljen

Bifrostpuljen støtter lokalforeningernes projekter økonomisk. Midler i puljen
indsamles gennem sponsorater og donationer og fordeles af landsforeningens
repræsentantskab efter følgende retningslinjer:

Kun projekter der afholdes af Bifrosts lokalforeninger kan modtage støtte.
Et projekt kan maksimalt modtage 5.000 kr. i støtte.

Løn støttes ikke.

Projektet forventes afrapporteret efter afslutning (dog senest to måneder), det
være sig med billedmateriale eller beskrivelse (regnskab kan blive krævet ved
tvivlstilfælde).
En forening kan ikke ansøge Bifrostpuljen førend afrapportering for et
foregående projekt er indleveret.
En forening kan ikke ansøge Bifrostpuljen med flere projekter på samme tid. (“Én bold i luften”-reglen).

Trykt materiale og hjemmesider fremstillet i forbindelse med projektet skal
indeholde Bifrosts logo, og det skal fremgå, at Bifrostpuljen støtter projektet.
Hvis du er i tvivl om hvad det dækker over, så kontakt forretningsudvalget
på info@landsforeningenbifrost.dk.

Der skal ansøges 14 dage før et repræsentantskabsmøde, for at en ansøgning kan
blive behandlet.

Der vil blive foretaget en prioritering af de indkomne ansøgninger efter følgende
prioritering:
Projekter der styrker Bifrosts aktive strategi. Læs strategien her
Projekter med blivende værdi.
Projekter der arrangeres i foreninger der ikke har modtaget støtte tidligere i
puljeåret.
Projekter af unge og eller nye arrangører.
Projekter hvis afholdelse foregår inden næste repræsentantskabsmøde møde.

Ansøgningen
For at søge penge fra puljen skal du gøre følgende:
Lave et budget for projektet, hvor alle indtægter og udgifter fremgår, og hvor
budgettet er sat op i overordnede grupper.
Udfylde nedenstående skema, det er obligatorisk at udfylde alle felter.
Ansøgningen vil blive behandlet på næste repræsentantskabsmøde.

Ansøgningen vil blive behandlet på næste repræsentantskabsmøde datoerne i 2018 er:
5.-7. januar – deadline fredag d. 22. december (2017)
20.-22. april – deadline fredag d. 6. april
17.-19. august – deadline fredag d. 3 august
5.-7. oktober – deadline fredag d. 21 september

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet på info@landsforeningenbifrost.dk, hvis du har spørgsmål om tidsfrister og lign.

Afrapportering
Alle projekter skal afrapporteres senest to måneder efter projektets afslutning. Det betyder, at der skal sendes et regnskab hvor alle projektets indtægter og udgifter fremgår, og det fremgår hvad pengene fra Bifrostpuljen er brugt til. Derudover så skal der sendes en kort beskrivelse af hvordan projektet gik samt eventuelle billeder der dokumentere projektet.

Hvis arrangørerne er en samling garvede rotter, kan der stilles højere krav, eksempelvis en beskrivelse af spilværktøjer eller lignende, som Bifrost kan bruge som reklame materiale både internt og eksternt. Hvis der stilles sådanne krav, sker det altid efter aftale med arrangørerne og under hensyn til deres planer i øvrigt.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@landsforeningenbifrost.dk.

Ansøgningen skal sendes til: bifrostpuljen@gmail.com

Hent ansøgning her

 

Foreninger der tidligere har fået støtte

2018:

ThyRF – Patruljekasse

Alea – Info Boot Camp

Babylon – Exodus Rollespil

Avalon – Drageskygge

Giants – Troldebygning

ELF – Stålkasse

Rollespilsfabrikken – Monsterdragt

Ammo Grounds Airsoft – Lånevåben til nye

Kōyō – KōyōCon (Kamera)

Føniks – Pen and Paper rum

2017:

NRF – “Pimp my terrain” (Airbrush udstyr)

Fenris – Opstart af Star Wars Armada + opgradering af kampagneudstyr

ELF – A New Hope (overleveringstur)

Den Farvestrålende Fjer – Walkier

Katastrofekompagniet – Nyt værktøj

LarpG – Låne NERF våben

Lord Assembly Esbjerg – Renovering af forenings lokale

Gnist – The Other Life Project (scenografi)

Føniks – Kortprinter

Ripen – ”Projekt Requiem – Nova” (si-fi kostumer og scenografi)

Quendi – Renovering af forenings lokale

Harreskoven – Førstehjælpskasser

ELF – Brandsluknings udstyr

Rollespilsfabrikken – Unge under stjernerne (middelaldertelt)

Utopia – Produktion af scenografi (en Drop-pod)

Projekt Nexus – Opstart af pokemon kort aktivitet

Einherjerne – Warhammer plader

Gnist – A love Piece (teknik udstyr)

2016:

Quendi – Opgradering af brætspil  i Quendi

Rollespilsfabrikken – Optage- og lageringsudstyr til Otto Channel

Lords Assembly Esbjerg – Nål og Tråd

Einherjerne – Nørder med powertools

Ordenen – At kunne sove uden at få vand i hovedet

2015:

ThyrF – Mønter til Panatria

Eventtyr – Forbedring LV-huse

Dværge med guld – Troldteks lydisolering

Lords Assembly – Våben til måned scenarier

Dansk Milsim Forening – Køretøjsbeskydningsopsætning til brug i Milsim spil

Kompagni Gottheim – Bedre Lejr Indlevelse

Projekt Nexus – Støtte til Gamemats indkøb

Utopia – Utopia Live rollespil

Ripen Liverollspil – Middag i Lunden – Et Hobbit-horror-scenarie

Ripen Liverollspil – Ripen-Games

NRF – Monster kostume til NRF