Bifrost puljen

Bifrostpuljen støtter lokalforeningernes projekter økonomisk. Midler i puljen indsamles gennem sponsorater og donationer og fordeles af landsforeningens repræsentantskab efter følgende retningslinjer:

 • Kun projekter der afholdes af Bifrosts lokalforeninger kan modtage støtte.
 • Et projekt kan maksimalt modtage 5.000 kr. i støtte.
 • Løn, forplejning og administration støttes ikke.
 • Projektet forventes afrapporteret efter afslutning (senest 2 måneder), det være sig med billedmateriale eller beskrivelse (regnskab kan blive krævet ved tvivlstilfælde).
 • En forening kan ikke ansøge Bifrostpuljen førend afrapportering for et foregående projekt er indleveret (En bold i luften regel).
 • Trykt materiale og hjemmesider fremstillet i forbindelse med projektet skal indeholde Bifrosts logo, og det skal fremgå, at Bifrost Puljen støtter projektet. Hvis du er i tvivl om hvad det dækker over, så kontakt forretningsudvalget på info@landsforeningenbifrost.dk.
 • Der skal ansøges minimum en uge før repræsentantskabsmøde for at kunne forvente behandling

Der vil blive foretaget en prioritering af de indkomne ansøgninger efter følgende prioriterede liste:

 1. Projekter der følger årets fokus-punkt.
 2. Projekter med blivende værdi.
 3. Projekter der arrangeres i foreninger der ikke har modtaget støtte tidligere i puljeåret.
 4. Projekter af unge/nye arrangører.
 5. Projekter hvis afholdelse foregår inden næste repræsentantskabsmøde møde.

Ansøgningen
For at søge penge fra puljen skal du gøre følgende:

 • Lave et budget for projektet hvor alle indtægter og udgifter (i overordnede grupper) fremgår.
 • Udfylde nedenstående skema. (Husk at udfylde alle felter)

Ansøgningen vil blive behandlet på næste repræsentantskabsmøde datoerne i 2017 er:
3.-5. februar – deadline fredag d. 27. januar
21.-23. april – deadline fredag d. 14. april
25.-27. august – deadline fredag d. 11 august
13.-15. oktober – deadline fredag d. 29 september

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet på info@landsforeningenbifrost.dk, hvis du har spørgsmål om tidsfrister og lign.

Afrapportering
Alle projekter skal afrapportere senest to måneder efter projektets afslutning. Det betyder, at der skal sendes et regnskab hvor alle projektets indtægter og udgifter fremgår, og det fremgår hvad pengene fra Bifrostpuljen er brugt til. Derudover så skal der sendes en kort beskrivelse af hvordan projektet gik samt eventuelle billeder der dokumentere projektet.

Hvis arrangørerne er en samling garvede rotter kan der stilles højere krav som for eksempel en beskrivelse af spilværktøjer eller lignende, som Bifrost kan bruge som reklame materiale både internt og eksternt. Hvis der stilles sådanne krav sker det altid efter aftale med arrangørerne og under hensyn til deres planer i øvrigt.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@landsforeningenbifrost.dk.

Ansøgningen skal sendes til: bifrostpuljen@gmail.com

Hent ansøgning her

 

Foreninger der tidligere har fået støtte

2017:

Gnist – A love Piece (teknik udstyr)

2016:

Quendi – Opgradering af brætspil  i Quendi

Rollespilsfabrikken – Optage- og lageringsudstyr til Otto Channel

Lords Assembly Esbjerg – Nål og Tråd

Einherjerne – Nørder med powertools

Ordenen – At kunne sove uden at få vand i hovedet

2015:

ThyrF – Mønter til Panatria

Eventtyr – Forbedring LV-huse

Dværge med guld – Troldteks lydisolering

Lords Assembly – Våben til måned scenarier

Dansk Milsim Forening – Køretøjsbeskydningsopsætning til brug i Milsim spil

Kompagni Gottheim – Bedre Lejr Indlevelse

Projekt Nexus – Støtte til Gamemats indkøb

Utopia – Utopia Live rollespil

Ripen Liverollspil – Middag i Lunden – Et Hobbit-horror-scenarie

Ripen Liverollspil – Ripen-Games

NRF – Monster kostume til NRF