Bifrosts priskomité

Retningslinjer for Bifrosts priskomité

Komiteens sammensætning

  • Komiteen består af fem til syv personer, hvoraf det tilstræbes, at to til fire er gengangere fra sidste år, én fra Bifrost hovedbestyrelse samt det sidste års to vindere.
  • Der tilstræbes en ligelig fordeling over geografi og køn.

Komiteens opgaver

  • Komiteens opgave er at indsamle nomineringer, samt udpege de to prismodtagere.
  • Komiteen opfordres til at mødes mindst én gang fysisk gennem forløbet. Øvrige aktiviteter og møder kan afholdes over Skype eller lignende.
  • Komiteen har til opgave at offentliggøre, at der kan indstilles nomineringer, senest 3 mdr. før prisuddelingen. Her foreslås det, at man opretter et spørgeskema, hvori folk kan indsende nomineringer, sender en mail ud til medlemsorganisationer i Bifrost og bruger sit netværk til at få indsamlet nomineringer.
    • Komitten må gerne selv nominere modtagere.
  • Komitten skal udarbejde diplomer, bestille trofæ og stå for overrækkelsen af de to priser.
  • Komitten har efter prisuddelingen på forum til opgave at sammensætte næste års Bifrost priskomite, samt udpege en tovholder.

Bifrost Priskomite 2020

Der er stadig en ledig plads til Bifrost priskomite 2020, så hvis du er interesseret i at være med til at uddele nogle priser til frivillige, der fortjener det, så kan du sende en ansøgning til info@landsforeningenbifrost.dk

Priskomitéen 2020 består af:

Martin Sinding – Hovedkoordinator for Priskomitéen 2020

Frederik Nissen – Bifrost Hovedbestyrelse

Louise Amalie Juul – Frivilligt medlem af Priskomitéen 2020

Joachim Dittman Jepsen – Modtager af Årets Bifald 2019

Ann Christensen – Frivilligt medlem af Priskomitéen 2020

Lau K. Lauritzen – Frivilligt medlem af Priskomitéen 2020