Bifrosts priskomité

 

Retningslinjer for Bifrosts priskomité

Komiteens sammensætning

  • Komiteen består af fem til syv personer, hvoraf det tilstræbes, at to til fire er gengangere fra sidste år, én fra Bifrost hovedbestyrelse samt det sidste års to vindere.
  • Der tilstræbes en ligelig fordeling over geografi og køn.

 

Komiteens opgaver

  • Komiteens opgave er at indsamle nomineringer, samt udpege de to prismodtagere.
  • Komiteen opfordres til at mødes mindst én gang fysisk gennem forløbet. Øvrige aktiviteter og møder kan afholdes over Skype eller lignende.
  • Komiteen har til opgave at offentliggøre, at der kan indstilles nomineringer, senest 3 mdr. før prisuddelingen. Her foreslås det, at man opretter et spørgeskema, hvori folk kan indsende nomineringer, sender en mail ud til medlemsorganisationer i Bifrost og bruger sit netværk til at få indsamlet nomineringer.
    • Komitten må gerne selv nominere modtagere.
  • Komitten skal udarbejde diplomer, bestille trofæ og stå for overrækkelsen af de to priser.
  • Komitten har efter prisuddelingen på forum til opgave at sammensætte næste års Bifrost priskomite, samt udpege en tovholder.

 

Bifrost Priskomite 2020

Vil blive fastsat i løbet af første halvår af 2020