Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Bifrosts højeste instans. Den afholdes hvert år i november. På generalforsamlingen er der valg til formandskabet i ulige år og halvdelen af hovedbestyrelsen er på valg hvert år.

Det er på generalforsamlingen, det besluttes, hvor Bifrost skal bevæge sig hen og på hvilke områder kræfterne og pengene skal prioriteres.

Hver lokalforening har ret til at sende 4 delegerede på generalforsamlingen. Foreningerne klassificeres som aktive eller inaktive. En aktiv forening har minimum en aktivitet i kvartalet.

Hver delegeret har 5 stemmer (1 stemme for inaktive) – så hver lokalforening har i alt op til 20 stemmer (og 4 stemmer for inaktive).

Lokalforeningerne må gerne sende flere personer til generalforsamlingen, men disse har ikke stemmeret, og Bifrost garanterer kun plads til de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

For at kunne deltage på generalforsamlingen skal lokalforeningen indsende dokumenterne “Erklæring om Delegerede” og “Tro og Love”-erklæringen til Bifrosts sekretariat, samt sikre sig at kontingentet for året er blevet betalt. Dokumentet “Erklæring om Delegerede” sikrer, at lokalforeningens delegerede får stemmeret til generalforsamlingen, og “Tro og Love”-erklæringen er lokalforeningens erklæring om, at kravene til Bifrosts lokalforeninger opfyldes.

Hvis du vil påvirke Bifrost, er generalforsamlingen stedet at gøre det. Bifrost er en dynamisk forening, hvor hovedbestyrelsen og forretningsudvalget gør alt, hvad de kan for at følge den kurs der bliver valgt på generalforsamlingen. Derudover giver generalforsamlingen en enestående mulighed for at møde aktive fra foreninger i resten af landet og lære mere om, hvad der foregår andre steder i Danmark.

Referater

Referat GF 2010

Referat GF 2011

Referat GF 2012

Referat GF 2013

Referat GF 2014

Referat GF 2015

Referat GF 2016

Referat GF 2017

Referat GF 2018

Referat GF 2019