Værdigrundlag

I Bifrost arbejder vi ud fra en grundlæggende ide om, at fortællinger, leg og kunst som opstår i samspil mellem mennesker styrker kreativitet, indlevelse og forståelse.

Derfor vil interaktionen mellem mennesker altid være hjørnestenen i alle vores fælles aktiviteter

Fordi vi tror på at denne proces udvikler børn og unge til hele, kreative og sociale individer med engagement i deres medmennesker, verden og samfundet omkring dem.

Download værdigrundlaget hér.

 

Det kreative individ

Nysgerrighed

Det er vigtigt, at mennesker udfordrer eksisterende opfattelser og udforsker ny viden og på den måde øger den idérigdom, som findes i os alle.
Gennem åbenhed og nysgerrighed til omgivelserne skaber vi kreativitet.

Kreativitet

Nysgerrighed medfører kreativitet, som er evnen til at kombinere ny som gammel viden eller skabe idéer. Kreativiteten skal bruges til at skabe og udvikle emner, som ikke før er set.
Vi gør mennesker i stand til at dyrke og udvikle deres og andres potentiale og kompetencer igennem leg, fantasi og spil.

Skaberglæde

Gennem kreativitet opstår idéer, der giver lysten til at skabe, til glæde for både sig selv og andre. Det at opdyrke glæden ved at skabe ting giver lyst til at tilegne sig nye kompetencer.
Vi skaber mennesker, som ikke ser begrænsninger i egne kompetencer, men derimod muligheder.

 

Det forpligtende fællesskab

Initiativ

Med lysten til at skabe opstår fornyelse og innovation. Ved at se muligheder opdyrkes initiativet og er med til at skabe fællesskaber.
Vi opdrager initiativrige mennesker til at gå foran for at skabe, udvikle og tage ansvar for fællesskabet.

Ansvar

Initiativet gør det muligt at tage ansvar. Gennem ansvar opnår man et engagement og en forpligtelse overfor sine egne idéer og andres. Vi giver alle lige muligheder for at tage initiativ og ansvar for både sig selv og fællesskabet.

Fællesskab

Igennem fællesskabet udvikles de sociale kompetencer, som er grundlæggende for refleksion.
Fællesskabet opstår af det kreative arbejde, og er forudsætningen for at den enkelte tager initiativ og ansvar for den fælles oplevelse. Vores fællesskab giver rum til det enkelte individs indlevelse i egen og andres kultur og verdensforståelse.

 

Det reflekterende menneske

Indlevelse

I mødet med nye verdensforståelser udfordres vores evne til indlevelse såvel i kulturer som i det enkelte menneskes situation.
Gennem indlevelsen udvides vore horisonter, og vi opnår større forståelse for andres livssyn.

Empati

Når forståelsen for egne og andres og historier udvikles, lærer vi at se verden med nye øjne. Herigennem udvikles vore empatiske evner og vor interesse i andre mennesker.
Vi skaber mennesker, der forundres over og forføres af den nye verden, de oplever.

Refleksion

Efter mødet med nye verdenssyn begynder refleksionen. Vi reflekterer over eget liv og andres liv, egen kultur og andre kulturer.
Refleksionerne medfører nye spørgsmål og udfordrer dermed den kreative proces til at begynde forfra.