Indmeldelse

Hvorfor være en del af Bifrost?

Er din lokalforening ikke en del af Bifrost, går du glip af en del! Som lokalforening under Bifrost bliver man en del af et fantastisk fællesskab, og får en række tilbud og muligheder.

  • Hjælp til foreningsdrift og medlemsadministration.
 • Medbestemmelse til vores årlige Generalforsamling, med mulighed for at stille op til Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget, samt posten som Formand og Næstformand.
 • Adgang til vores låneudstyr, deriblandt dankortmaskine, projektor, brætspil og scenarie kasser.
 • Tilbud om nye og gamle kurser, såsom førstehjælp, lederuddannelsesstøtte mm.
 • Invitationer til vores netværksarrangementer, blandt andet det årlige Forum.
 • Inddækkelse af vores Arbejdsskade- og Erhvervsforsikring.

Hvad kræver det at være med?

For at være lokalforening, skal foreningen betale et årligt kontingent på 400 DKK. Første års kontingent er halv pris. (Kontigentet løber til slutningen af kalenderåret) 

Det er et krav at alle medlemsforeningerne er demokratiske og at deres medlemmer skal have mulighed for indflydelse på foreningen. Dvs. at alle, selv dem under 18 år, skal kunne stille op til- og have medbestemmelse over bestyrelsesposterne.

Det er nødvendigt for Bifrost, at vi hvert år kan dokumentere for DUF, at vores lokalforeninger er aktive, således at vi kan modtage tilskud på baggrund af deres medlemskab. Derfor skal vi kunne dokumentere for vores revisor, at vores lokalforeninger afholder minimum én aktivitet i hvert kvartal. Definitionen af denne aktivitet er meget bred, men det skal blot være et eller andet foreningen laver for sine medlemmer, hvad enten det er et kursus, en spilgang i en kampagne eller blot en brætspilsaften for foreningens medlemmer.

Af samme grund skal vi årligt have en komplet medlemsliste. Denne liste skal indeholde medlemmernes navn, fødselsdato, adresse og må også gerne indeholde mail og telefonnummer. Derudover skal der dokumenteres hvilke medlemmer der er under 30 år, der har betalt min. 75 kr. i kontingent. (Kontingentet skal være betalt i det år det dækker)

Sammen med listen over aktiviteter og medlemmer, tager vi også en stikprøve af medlemmernes kontingentbetaling.

Rent praktisk foregår det sådan, at vi fra Bifrosts side kontakter vores lokalforeninger omkring årsskiftet, hvor vi vil bede om dokumentation af årets aktiviteter og medlemmer. Her vil vi selvfølgelig samtidig svare på eventuelle spørgsmål om dokumentationen.

Hvordan indmelder man sig i Bifrost?

Indmelding sker ved, at man skriver foreningens kontaktoplysninger (foreningens navn, adresse, e-mail, telefonnummer og hjemmeside) og indsender dem sammen med:

 1. Foreningens gældende vedtægter.
 2. Foreningens adresse.
 3. En liste over kontaktinformationer på den siddende bestyrelse (navn, telefonnummer og e-mail).
 4. En kort beskrivelse af foreningen med fokus på hvilke aktiviteter foreninger har.
 5. Hvor mange medlemmer/deltagere foreningen har nu eller fra året før.
 6. evt. hjemmeside

Materialet indsendes til følgende mailadresse: info@landsforeningenbifrost.dk

Så snart Bifrost modtager disse dokumenter, vil I blive kontaktet, og forretningsudvalget vil gennemgå jeres vedtægter, for at sikre, at de lever op til de krav, Bifrosts vedtægter stiller. Når jeres formål og vedtægter er godkendt, hvilket typisk sker på næstkommende forretningsudvalgsmøde, vil I få tilsendt et girokort på betaling af jeres medlemskab, og I vil være medlemmer, når dette er betalt.

Husk at skrive foreningens navn på indbetalingen.

Er der øvrige spørgsmål, så husk, at man altid er velkommen til at kontakte landsforeningen på info@landsforeningenbifrost.dk