Indmeldelse

 

Er der ikke en Bifrost lokalforening i dit nærområde kan du selv starte en lokalforening. Som lokalforening under Bifrost får man en række tilbud og muligheder, samt bliver en del af det fantastiske fællesskab.

Dette inkluderer alt fra hjælp til foreningsdrift, medlemsadministration, deltage på kurser og netværksarrangementer og meget andet. Som lokalforeninger optages demokratiske foreninger, der kan tilslutte sig landsforeningens formål. For at blive lokalforening skal foreningen betale et årligt kontingent på 400 DKK, og årligt indsende medlems- og aktivitetslister.

Indmelding sker ved, at man skriver foreningens kontakt oplysninger (foreningens navn, adresse, email, tlf. nr. og hjemmeside) og navn og kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer og indsender dem sammen med:

  1. Foreningens gældende vedtægter
  2. En liste over kontaktinformationer på den siddende bestyrelse (Navn, telefonnr/mobilnr og e-mail)
  3. En kort beskrivelse af foreningen med fokus på hvilke aktiviteter foreninger har.
  4. Hvor mange medlemmer/deltagere foreningen har.

Materialet indsendes til følgende email adressen

info@landsforeningenbifrost.dk

eller per post til: Landsforeningen Bifrost, Rådhusstræde 13, 1466 København K

Så snart Bifrost modtager disse dokumenter, vil I blive kontaktet, og forretningsudvalget vil gennemgå jeres vedtægter, for at sikre, at de lever op til de krav, Bifrosts vedtægter stiller.

Når vedtægterne er godkendt, hvilket typisk sker på næstkommende forretningsudvalgsmøde, vil I få tilsendt et girokort på betaling af jeres medlemskab, og I vil være medlemmer, når dette er betalt.

I kan også betale med det samme på følgende konto: Reg. 1551 Kontonr. 1060198

Husk at skrive foreningens navn på indbetalingen


Det er nødvendigt for Bifrost, at vi hvert år kan dokumentere overfor DUF, at vores lokalforeninger er aktive, således at vi kan modtage tilskud på baggrund af jeres medlemskab.

Uden lokalforeningernes hjælp til at indsamle denne dokumentation, kan Bifrost ikke medtage tilskud til at drive landsforeningen.

Nedenfor beskrives de krav landsforeningen har i forhold til dokumentation af aktiviteter og medlemmer.


Som lokalforening under Bifrost, medfølger nogle få forpligtigelser. Den første af disse er, at man skal hjælpe landsforeningen med at dokumentere at der kontinuerligt bliver afholdt arrangementer i lokalforeningerne. Dette skyldes at vi, for at få støtte fra DUF, skal kunne dokumentere over for vores revisor, at vores lokalforeninger afholder minimum en aktivitet i hvert kvartal. Definitionen på denne aktivitet er meget bred, men det skal blot være et eller andet foreningen laver for sine medlemmer, hvad enten det er et kursus, en spilgang i en kampagne eller blot en hyggeaften for foreningens medlemmer.

Vi anbefaler, at man på foreningens generalforsamling gennemgår hvilke aktiviteter, foreningen har afholdt i det forløbne år, og sørger for at skrive det med i referatet, for derefter at sende referatet til Bifrost. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at dokumentere på den måde, kan man også indsamle billeder fra diverse aktiviteter, referater fra bestyrelsesmøder el. lign. eller kalendere, som viser foreningens planlagte og afholdte aktiviteter.

Den anden forpligtelse er at dokumentere foreningens medlemmer under 30, dvs. alle medlemmer skal have betalt min. 75 kr. i kontingent og der skal være bilag på kontingentindbetalingerne.

Til det skal vi bruge en medlemsliste med kontaktdata og fødselsdato, samt kopier af kontingentbetalingsbilagene.


Rent praktisk foregår det sådan, at vi fra Bifrosts side kontakter vores lokalforeninger omkring årsskiftet, og taler dokumentationen af årets aktiviteter og medlemmer. Således kan vi få et kendskab til hvad der er foregået i de enkelte lokalforeninger og samtidig svare på eventuelle spørgsmål om dokumentationen.


Er der øvrige spørgsmål, så husk, at man altid er velkommen til at kontakte landsforeningen på info@landsforeningenbifrost.dk