Bifrost

Bifrost har til formål…

… at udvikle børn og unge til hele, kreative og sociale individer

… at give børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem styrkelse af empati, refleksion og indlevelse

… at udvikle børn og unges engagement i samfund og omverden ved at lære dem at samarbejde, tage initiativ og udvise ansvarsfølelse

… at udforske kreativitet, udfordre eksisterende virkelighedsopfattelse og udvikle nye politiske og kunstneriske udtryksformer

 

Strategi

Strategien for 2018-2020 “Vores Bifrost. Mere Bifrost” kan downloades her

Strategien for 2015-2017 “Fremtidens lokalforening” kan downloades her

Strategien for 2013-2014 “Unite the clans” kan downloades her

Før starten af regnbuen

Bifrost blev stiftet i 2003 under navnet Landsforeningen for Levende Rollespil (LLR). Siden da har landsforeningen udviklet sig fra at fokusere på en bestemt fritidsinteresse til at favne en række aktiviteter.