Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) er ansvarlig for den daglige drift af Bifrost. Udvalget har til opgave at følge den kurs, der er lagt for landsforeningens virke på generalforsamlingen og de retningslinier, som repræsentantskabet fastlægger.

Forretningsudvalget består af en formand og en næstformand, som tilsammen udgør formandskabet, samt tre medlemmer af repræsentantskabet, som vælges af repræsentantskabet på årets første repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalget holder møde en gang månedligt.

Forretningsudvalget kan kontaktes på info@landsforeningenbifrost.dk

Forretningsudvalget 2019 har følgende sammensætning:

      

            

Maja Toft Løvbakke, Gnist (Formand)

Jacob Kronby Schulze, Den Farvestrålende Fjer (Næstformand)

Carina Enggård, Gnist

Nickolaj Storgaard Oksen, Ripen

Susanne Leah Goldschmidt, Den Farvestrålende Fjer

 

Referater

Referat for mødet d. 17-01-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-02-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-03-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 17-04-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 18-05-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-08-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 04-09-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 03-10-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 31-01-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 07-03-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 30-05-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 28-06-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 08-08-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 05-09-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 05-11-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 07-01-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 15-02-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 04-03-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 01-04-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 27-05-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 18-06-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 19-08-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-09-2019 kan hentes hér