Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) er ansvarlig for den daglige drift af Bifrost. Udvalget har til opgave at følge den kurs, der er lagt for landsforeningens virke på generalforsamlingen og de retningslinier, som repræsentantskabet fastlægger.

Forretningsudvalget består af en formand og en næstformand, som tilsammen udgør formandskabet, samt tre medlemmer af repræsentantskabet, som vælges af repræsentantskabet på årets første repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalget holder møde en gang månedligt.

Forretningsudvalget 2018 har følgende sammensætning:

Daniel Würtz Møbjerg (Formand)

Maja Toft Løvbakke (Næstformand)

Jannick Vangkilde (Babylon)

Christoffer Brunshøj (Føniks)

Carina Enggård (Gnist)

Forretningsudvalget kan kontaktes på info@landsforeningenbifrost.dk

 

Referater

Referat for mødet d. 17-01-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-02-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-03-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 17-04-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 18-05-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-08-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 04-09-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 03-10-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 31-01-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 07-03-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 30-05-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 28-06-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 08-08-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 05-09-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 05-11-2018 kan hentes hér