Bifrosts Priser

Årets Bifald og Årets Ildsjæl uddeles én gang om året til et passende arrangement. Der uddeles en statuette og et diplom til hver af de to prismodtagere. Diplomet indeholder kriterierne for uddeling og en tekst med baggrunden for valg af modtager.

Under hver af de to priser, Årets Bifald og Årets Ildsjæl, er der en beskrivelse af kriterierne for, hvem der kan nomineres. Alle inden for den danske brede Bifrost palette kan nomineres.

Her kan du indstille nominerede til Årets Bifald og Årets Ildsjæl 2020: Tryk her

Årets Bifald

Årets Bifald uddeles til en eller flere personer, der har været med til at samle og forandre vores brede, fælles miljø. Året Bifald skal ses som et kæmpe tak og klap på skulderen fra miljøet til modtagerne og et ønske om, at de må fortsætte deres gode arbejde.

Årets Bifald uddeles på baggrund af følgende kriterier, hvor det tilstræbes, at modtageren opfylder flest muligt af følgende:

  • At man har været med til at skabe sammenhold og fremskridt i vores brede, fælles miljø: Sammenhold forstås som alt fra samarbejde mellem foreninger, udvikling af koncepter og/eller til landsdækkende aktiviteter. Fremskridt forstås både som nytænkning og forbedring af forhold i miljøet.
  • At man har været aktiv inden for de sidste fem år: Det er ikke et krav, at modtageren har været aktiv samtlige fem år, men at den/de aktiviteter, Årets Bifald uddeles på baggrund af, er foregået inden for de sidste fem år.
  • Modtagerne behøver ikke være medlem af en forening eller en Bifrost lokalforening.

Årets Bifald gives ikke til foreninger, koncepter, scenarier osv.

 

Årets Ildsjæl

Årets Ildsjæl uddeles til en person indenfor den brede Bifrost-regnbue, som gennem det sidste år har gjort en bemærkelsesværdig indsats i sit lokalmiljø. Årets Ildsjæl skal ses som en tak og en påskønnelse af det arbejde, ildsjælen har lagt for dagen og året. Årets Ildsjæl gives ligeledes for at synliggøre, at uden ildsjæle ville vi ikke have så fantastisk et miljø her i landet.

Årets Ildsjæl uddeles på baggrund af følgende kriterier. Det tilstræbes, at modtageren opfylder flest muligt af følgende:

  • For sin indsats i en forening, konference, kampagne eller lignende.
  • En der agerer som forbillede og inspirerer andre til at gøre en indsats.
  • En person, der med deres frivillige indsats og store engagement gør en mærkbar forskel.
  • Modtagerens nomineringsgrundlag må ikke bestå af lønnet arbejde.
  • Hverken nominerede eller prismodtageren behøver at være medlem af en forening eller en Bifrost lokalforening.

 

Sidst opdateret den marts 5, 2021 af Bifrost