Bifrosts priskomité

Retningslinjer for Bifrosts priskomité

Komiteens sammensætning

  • Komiteen består af fem til syv personer. Komiteen består typisk af 2 til fire gengangere fra det forrige års komité, en fra Bifrost hovedbestyrelse, samt de to vindere fra det forrige år.
  • Der tilstræbes en ligelig fordeling af deltagernes geografi og køn.

Komiteens virke

  • Hovedopgave – Komiteens opgave er at indsamle nomineringer til de to priser, samt udpege de to endelige prismodtagere.
  • Mødekultur – Komiteen opfordres til at mødes mindst én gang fysisk gennem forløbet. Det mødes over digitale platforme,
  • Komiteen har til opgave at offentliggøre, at der kan indstilles nomineringer, senest 3 mdr. før prisuddelingen. Her foreslås det, at man opretter et spørgeskema, hvori folk kan indsende nomineringer, sender en mail ud til medlemsorganisationer i Bifrost og bruger sit netværk til at få indsamlet nomineringer. Komiteen må gerne selv nominere modtagere.
  • Arrangere prisoverrækkelsen – Komiteen skal udarbejde diplomer, bestille trofæ sammen med sekretariatet og stå for overrækkelsen af de to priser.

Lyder det spændende? Du kan være med!

Hvis du er interesseret i at være med til at uddele nogle priser til frivillige, der fortjener det, så kan du sende en ansøgning til info@landsforeningenbifrost.dk

Bifrost Priskomite 2020

Priskomitéen 2020 bestod af:

Martin Sinding – Hovedkoordinator for Priskomitéen 2020

Frederik Nissen – Bifrost Hovedbestyrelse

Louise Amalie Juul – Frivilligt medlem af Priskomitéen 2020

Joachim Dittman Jepsen – Modtager af Årets Bifald 2019

Ann Christensen – Frivilligt medlem af Priskomitéen 2020

Lau K. Lauritzen – Frivilligt medlem af Priskomitéen 2020

Sidst opdateret den februar 3, 2021 af Bifrost