Forsikringer

Som medlem af Landsforeningen Bifrost er ens medlemmer dækket af vores arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring.
Bifrost er forsikret gennem Tryg og du kan downloade vores forsikringspolice for Erhvervsforsikning  og Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen dækker din forenings frivillige, som har betalt kontingent for det aktuelle år. Arbejdsskadeforsikring dækker ulykker, dine frivillige er involverede i, under din forenings arrangement. Det kan eksempelvis være en frivillig med briller, der får et sværd i hovedet, og skal have et par nye. Det gælder ikke skader på materiel, eksempelvis kamera eller latexvåben.

Arbejdsskadeforsikringen dækker:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
 • Arbejdsskadeforsikring dækker IKKE:
 • Skade på materiel, f.eks. kamera

Erhvervsforsikring

Vær opmærksom på, at erhvervsforsikringen kun dækker, hvis alle deltagere til dit arrangement er medlem af en af Bifrosts lokalforeninger.
Bifrosts erhvervsforsikring dækker skader på lejede lokationer, f.eks. lejet sportshal eller klublokaler. Forsikringen dækker også skader på dine deltagere.
Forsikringen dækker også skader på 3. parter (f.eks. den tilfældige hundelufter) også selvom alle deltagere ikke er medlemmer.

For Bifrosts erhvervsforsikring gælder særlige betingelser:

 • Der må ikke anvendes fritureanlæg.
 • Forsikringen omfatter ikke produktansvar.*
 • Forsikringen dækker ikke ansvar for skade opstået i forbindelse med afbrænding af fyrværkeri.
 • Forsikringen dækker ikke foreningens/klubbens ansvar som arrangør i forbindelse med arrangementer, der er åbne for ikke-medlemmer, uanset om der opkræves entré. Der henvises til etablering af egentlig arrangøransvarsdækning for sådanne arrangementer.

*Ansvar, der ifalder sælger og/eller producent for skade på person eller ting, som er forvoldt af produktets farlige egenskaber.