Doner til Bifrost


Bifrost er dedikeret til at støtte lokalforeningerne og deres projekter og her er muligheden for, at alle privatpersoner og virksomheder, der også ønsker at hjælpe Bifrostfællesskabet, kan bidrage direkte til Bifrostpuljen, der kommer lokalforeningerne til gode og samtidig få et skattefradrag.


Hvordan? 
Ved at foretage en årlig donation på minimum 200 kr. kan enkeltpersoner og virksomheder nu støtte lokale projekter og gøre en positiv forskel i samfundet. Donationsmodulet er designet til at være brugervenligt og det kan bruges af enhver person eller virksomhed, der ønsker at støtte Bifrostpuljen og dermed give et værdifuldt bidrag til lokalforeningernes projekter. Ved blot at registrere sig gennem ForeningLet kan man hurtigt og sikkert oprette en årlig betaling på minimum 200 kr.

Direkte indvirkning på Bifrostfællesskabet

Donationerne bliver forvaltet omhyggeligt af Bifrosts hovedbestyrelse, der hvert år bliver valgt demokratisk på landsforeningens årlige generalforsamling. Puljen bruges til at finansiere forskellige lokale projekter, der er indsendt af lokalforeninger. Dette sikrer, at donationerne bliver fordelt retfærdigt og effektivt til projekter, der har stor betydning for lokalsamfundet.

Læs mere om Bifrostpuljen her.

Skattefradrag

En af de mest attraktive fordele ved at benytte Bifrosts donationsmodul er muligheden for at opnå skattefradrag. Ved at donere til Bifrostpuljen kan bidragsydere få fradrag i deres skattepligtige indkomst og dermed reducere deres samlede skattebyrde. Dette skattefradrag tilskynder flere mennesker og virksomheder til at deltage og støtte Bifrosts vigtige arbejde.

Læs mere om skattefradraget her.

Momskompensation

Når Bifrost opnår anerkendelse som en almennyttig organisation hos Skat, så kan vi få refunderet 30-35% af momsen for de midler, der stammer fra ikke-offentlige kilder og dermed sende flere midler ud i fællesskabet.