Samværspolitik

Samværspolitik i Bifrost

Vedtaget d. 19.11.2023

Bifrost er en ungdomsforening, men det er også et socialt netværk, hvor man tilbringer meget tid sammen på en uformel facon. Her kan man læse om den måde, vi omgås hinanden i Bifrost. Samværspolitikken har til formål at rammesætte foreningens værdier for samvær og ønskede adfærd, samt oplyse medlemmerne om, hvad man skal gøre, hvis man oplever brud på samværspolitikken.

Samværspolitikken er gældende for alle medlemmer, frivillige og gæster til Bifrosts landsarrangementer og internationale ture.

1. Bifrosts værdier for samvær

Bifrosts værdier for samvær baseres på vores kodeks:

a. Der er altid plads til en til.
b. Man er altid medskaber af sin oplevelse.
c. Man skal behandle alle med respekt.
d. Man skal altid vise hensyn.
Der skal være plads til alle i Bifrost og alle skal føle sig ligeværdigt behandlet. Derfor accepteres ingen former for diskrimination eller mobning. Ligeledes skal alle kunne føle sig trygge i Bifrost, og derfor tolererer vi ikke hverken fysisk, psykisk eller seksuelt grænseoverskridende adfærd.

 

Bevidst og overlagt diskrimination eller grænseoverskridelse skal aldrig tolereres, men vi anerkender også, at folk kan begå fejl, og at folk, der starter i Bifrost kan være vant til andre normer fra andre kontekster. Derfor hjælper vi hinanden med at lære og blive bedre til at skabe en inkluderende og tryg kultur.

2. Der er altid nogen at gå til, hvis man har brug for at tale

Har man oplevet noget ubehageligt, eller har man brug for at tale med nogen under et af Bifrosts landsarrangementer eller en international tur, har man mulighed for at gå til tryghedsværterne, arrangørerne, turlederen eller generalsekretæren.

Alle disse har selvpålagt tavshedspligt.

Hvis der er tale om brud på samværspolitikken, se afsnit om ”Ved brud på samværspolitikken”

3. Vi udviser respekt for hinandens kønsidentitet

I Bifrost ønsker vi, at alle kan blive respekteret som den person, de er. Til alle landsarrangementer tydeliggøres pronominer ved hjælp af badges eller navneskilte. Alle deltagere opfordres til at bære disse.
Til internationale ture vil der være markører til rådighed.

4. Kønsopdeling

Til arrangementer med overnatning er der som regel ikke kønsopdeling på hverken sovesale eller toiletter. Dog er der opdelte badefaciliteter. Ønsker man at sove på en kønsopdelt sovesal, kan man informere arrangørerne om dette på forhånd, og så vil de forsøge at imødekomme det. 

5. Der tages højde for særlige madvaner

Til de fleste arrangementer tilbydes der fællesspisning. Har man særlige madvaner, som arrangørerne skal være opmærksomme på, skal man orientere dem om dette ved tilmelding til det pågældende arrangement.

6. Alkohol

Hvis der serveres alkohol til Bifrosts landarrangementer, vil der altid forefindes alkoholfrie alternativer.
Alkohol kan ikke tilsidesætte samværspolitikken, hvorfor denne altid skal følges også hvis der indtages alkohol.
Til arrangementer med flere end 50 deltagere, hvor der serveres alkohol, vil der altid være en ædru sikkerheds/tryghedsperson tilstede.

7. Kønslig omgang i foreningen

I foreningslivet er det naturligt, at der opstår følelser mellem medlemmer. Det anser vi som en del af vores samvær og alt seksuelt samvær skal foregå med samtykke fra begge parter. I Bifrost opfordrer vi til at samtykke søges verbalt.
I Bifrost skal medlemmerne afholde sig fra at have seksuelt samvær med andre, der udviser en adfærd, som kunne indikere, at de er for fulde eller af anden årsag er i en ustabil tilstand.
Seksuelt samvær mellem medlemmer, må ikke være til gene for andre.

8. Kønslig omgang involverende tillidsposter, magtforhold og andre medlemmer

Når personer med tillidsposter, arrangører og øvrige repræsentanter for Bifrost har seksuelt samvær med andre medlemmer, er der altid en fare for, at der sker en bevidst eller ubevidst udnyttelse af det magtforhold. Magtforhold kan bestå i tillidsposter, alder, erfaring, status mm. Dette er dog ikke en selvfølge, og disse forhold kan sagtens være ligeværdige og uproblematiske. I Bifrost stoler vi på vores personer med tillidsposter, arrangører og øvrige repræsentanter for Bifrosts dømmekraft og forbyder derfor ikke denne slags relationer. Af disse årsager har vi en meget klar forventning til, at vores personer med tillidsposter, arrangører og yderligere repræsentanter for Bifrost er særligt opmærksomme på den tillid, de her vises, og altid er deres ansvar voksent, når det kommer til seksuelle relationer.
Yderligere opfordrer vi til særlig varsomhed, når det kommer til relationer med medlemmer under 18 år.

9. Sociale spilleregler

Der kan være ekstra sociale spilleregler, som gælder til forskellige arrangementer. Disse vil blive kommunikeret ud til deltagerne.

10. Som landsforening vil Bifrost arbejde for et trygt samværsmiljø ved:

• At reagere umiddelbart og passende på alle henvendelser i overensstemmelse med vores forvaltningsprincipper.
• At udpege personer, der kan kontaktes for information og råd.
• Løbende at revurdere samværspolitikken, dens indhold, procedure og praksis.

11. Ved brud på samværspolitikken

Oplever man brud på samværspolitikken, bedes man henvende sig til arrangørerne, tryghedsværterne, turledere, Samværsudvalget eller generalsekretæren. Alt efter henvendelsens karakter vil den blive håndteret på følgende vis:
1) Henvisning til ændret adfærd.
2) Mægling eller oprettelse af personsag.
Procedure ved personsag kan læses i Bilag 1. (download her)

 

Man er altid medskaber af sin egen oplevelse. Derfor har du også ansvar for at skabe et trygt rum. Bemærker man brud på samværspolitikken, må man gerne forsøge at påtale det, såfremt man er tryg i situationen. Ellers bedes man informere arrangørerne, tryghedsværterne eller generalsekretæren.

Kontakt Samværsudvalget

Samværsudvalget kontaktes via mail til samvaer@landsforeningenbifrost.dk, denne mail sender til udvalgets medlemmer samt generalsekretæren.
Henvendelser som vedrører udvalgets medlemmer, kan sendes direkte til generalsekretæren, som efterfølgende vil blive delt til udvalgets øvrige medlemmer.

Samværsudvalgets medlemmer
• Forretningsudvalgsmedlem: Jonathan Josva Schou
• Line Ørbech Sadolin
• Louise ”Lulu” Svendsen
• Rasmus van Deurs Petersen
• Johannes Skjødt Olsen