Samværspolitik

Samværspolitik i Bifrost

Bifrost er en ungdomsforening. Men det er også et socialt netværk, hvor man tilbringer meget tid sammen på en uformel facon. Her kan du læse lidt om den måde, vi omgås hinanden i Bifrost. Samværspolitikken er gældende til alle Bifrosts landsarrangementer og internationale ture.

Samværspolitikken er som følger:

1. Der er altid nogen at gå til, hvis du har brug for at snakke.

Har du oplevet noget ubehageligt, eller har du brug for at tale med nogen, er der en bred skare af mennesker, du har mulighed for at gå til. Du kan både kontakte formandskabet, medlemmer af forretningsudvalget, og generalsekretæren.
Alle disse har selvpålagt tavshedspligt.
Til landsarrangementer, vil der være tryghedsværter til stede, som overtager funktionen.

2. Vi har ikke kønsopdeling

Til vores weekendarrangementer er der som regel ikke kønsopdeling på hverken sovesale eller toiletter. Dog er der opdelte badefaciliteter. Ønsker man at sove på en kønsopdelt sovesal, kan du informere arrangørerne om dette på forhånd, og de vil forsøge at imødekomme det.

3. Der tages højde for særlige madvaner

Til de fleste arrangementer tilbydes der fællesspisning. Har du allergier, spiser du kun halal eller er du vegetar eller veganer skal du orientere arrangørerne om dette ved tilmelding til det pågældende arrangement.

4. Der drikkes alkohol

Der serveres som regel alkohol til Bifrost arrangementer, men der findes altid alkoholfrie alternativer. Til større arrangementer (50+) har vi altid en ædruvagt.

5. Kønslig omgang i foreningen

I foreningslivet er det helt naturligt, at der opstår følelser mellem medlemmer. Det anser vi som en naturlig del af vores samvær og lægger vægt på at alt seksuelt samvær naturligvis skal være med samtykke fra begge parter.

I Bifrost skal medlemmerne afholde sig fra at have seksuel omgang med andre medlemmer, der udviser en adfærd, som kunne indikere, at de er for fulde eller af anden årsag i en ustabil tilstand.

  • Seksuel omgang mellem medlemmer, må ikke være til gene for andre medlemmer.

6. Kønslig omgang involverende tillidsposter og andre medlemmer

Når personer med tillidsposter, arrangører og yderligere repræsentanter for Bifrost har seksuelt samkvem med andre medlemmer, er der altid en fare for, at der sker en bevidst eller ubevidst udnyttelse af det magtforhold. Det er dog ikke en selvfølge, og disse forhold kan sagtens være ligeværdige og uproblematiske. I Bifrost stoler vi på vores personer med tillidsposter, arrangører og yderligere repræsentanters dømmekraft og forbyder derfor ikke denne slags relationer. Af disse årsager har vi dog en meget klar forventning til, at vores personer med tillidsposter, arrangører og yderligere repræsentanter for Bifrost er særligt opmærksomme på den tillid, de her vises, og altid er deres ansvar voksent, når det kommer til seksuelle relationer.

Yderligere opfordrer vi til særlig varsomhed, når det kommer til relationer med medlemmer under 18 år.

7. Sociale spilleregler

I Bifrost behandler vi hinanden med respekt. Vi accepterer vores forskelligheder, og hinandens grænser. Yderligere kan der være ekstra sociale spilleregler, som gælder til forskellige arrangementer, disse vil blive beskrevet på arrangementets hjemmeside.