Strategi

Guld og Grønne skove

Bifrosts strategi for 2021-2022

I mange år, har vi i Bifrost oplevet, at vores lokalforeninger ikke bliver taget seriøst af kommunerne og de bliver overset i beslutningerne. Disse problematikker vil vi imødekomme, så vi kan få flere aktiviteter for børn og unge i Danmark, samt gøre det lettere, at være frivillig i Bifrost.

"Jeg er Bifroster"

Vi er alle sammen Bifrost og det vil vi blive ved med at være. Flere lokalforeninger skal i den sammenhæng blive bevidste om den metode de allerede bruger.

Vi vil:

  • Gøre flere lokalforeninger bevidste om den metode de allerede bruger af Bifrost. 
  • Have det til at være en naturlig del af Lokalforeningernes arbejde, at bruge Bifrosts etableret netværk, kompetencer og fiktion.
Det skal være lettere, at være frivillig i Bifrost

Med frivillig i Bifrost, menes der samtlige frivillige i alle lokalforeninger. Bifrosts hovedopgave vil blive at gøre alles frivillige arbejde, så let som muligt.

Vi vil:

  • Lave redskaber og manualer til håndtering af offentlige instanser, som skal kunne benyttes af lokalforeningerne.
  • Få formaliseret mindst 3 af Bifrosts netværk.
  • Få formaliseret oplæringen i at søge fonde og tilladelser
Bifrost skal være tilstede ved kommunalvalget

I 2021 er der kommunalvalg og der skal Bifrost, samt Bifrosts lokalforeninger, være synlige.

Vi vil:

  • Udformer generelle ønsker til kommunerne, som kan bruges af lokalforeningerne.
  • Have at lokalforeninger i alle regioner, skal være engageret i kommunalvalget.
  • Faciliterer mindst 1 debatter om året for at drøfte relevante emner med Bifrosts medlemmer.