Strategi

Kreative oplevelser med nye mennesker i trygge og forpligtende fællesskaber

Bifrosts strategi for 2023-2024

“Kreative oplevelser med nye mennesker i trygge og forpligtende fællesskaber” er visionen for strategien 2023-2024. Bifrost ønsker at give deres medlemmer muligheden for at udfolde sig i trygge, forpligtende fællesskaber. Det er vigtigt for Bifrost at inspirere til kreative oplevelser og give medlemmerne mulighed for at møde nye mennesker og sammen skabe nye fællesskaber.

Mission:

Skabe nye, inspirerende og samfundsændrende oplevelser med Bifrost’ Metode

Bifrost ønsker med metoden, at være med til at præge omverdenen. Vi tror på at vi ved at træde ind i den magiske cirkel, gennem vores forskellige aktiviteter, kan være med til at inspirere os selv og hinanden og på sigt også være med til at ændre verdenen omkring os

Skabe flere trygge og kreative fællesskaber gennem støtte af lokalforeninger og frivillige

Bifrost ønsker at støtte nye og eksisterende fællesskaber i vores lokalforeninger og hjælpe dem med at udvikle sig.

Skabe mere samarbejde og kommunikation på tværs af eventyrlystne fællesskaber, frivillige og lokalforeninger

Bifrost ønsker at skabe større mulighed for samarbejder mellem foreninger, frivillige og fællesskaber. Målet er at skabe et mere sammentømret miljø og flere spændende kreative projekter.

Fokupunkter:

Fokuspunkter for sekretariatet udarbejdes af sekretariatet selv og vendes på første FU-møde, og genbesøges/ændres løbende på HOB 1-4.
Fokuspunkter for hovedbestyrelsen præsenteres/udarbejdes på HOB 1 og genbesøges/ændres løbende under det frivillige arbejde.

Strategien baserer sig på følgende værdier:

Grundsætning
“Kreative tænkere i forpligtende fællesskaber skaber reflekterede mennesker”

Bifrosts kodeks
Der er altid plads til en til
Man er altid medskaber af sin oplevelse
Man skal behandle alle med respekt
Man skal altid vise hensyn


Bifrost metode
Den Magiske Cirkel: Når vi træder fra virkeligheden ind i fantasien, træder vi ind
i den magiske cirkel. Vi kan drage til fiktive verdener, eller blive til andre
personer der lever i vores verden. Når vi træder ind i cirklen, træder vi fra
virkeligheden ind i fantasien, hvor alt kan ske. I cirklen vælger vi, hvordan
verden ser ud på godt og ondt. Vi kan frygtløst kaste os ind i legen, for vi ved, vi
blot skal træde ud af cirklen igen for at vende tilbage til en verden, vi kender.


Bifrost’ principper
Den Kreative Tænker
Kreativitet kan ændre verden. Det handler om at se forbindelser hvor andre ikke
kan og skabe løsninger andre endnu ikke har fundet, på både store og små
problemer. Kreativitet bliver i langt højere grad efterspurgt ude i samfundet og
af erhvervslivet, og vores medlemmer kan blive blandt de mest kreative af dem
alle.
Det Reflekterende Menneske
Når man træder i andres sko udfordrer man sig selv til at reflektere over deres
liv og kultur. Gennem roller, leg og spil kan man skabe historier om og arbejde
med alvorlige emner som racisme og krig, men også udforske kærlighed og
broderskab. Medlemmerne kan sammen og i sikre rammer afsøge hvordan
historiske begivenheder udfoldede sig eller påtage sig eventyrlige roller og udleve store romancer.
Det Forpligtende Fællesskab
Vi vil skabe kultur og fællesskaber som giver mening, mod og troen på man kan
mere sammen end alene. Ved at lave projekter og initiativer sammen med
landsforeningens medlemmer skaber vi forpligtende fællesskaber, der gennem
projektarbejde styrker medlemmernes evne til at udvikle og søsætte egne
projekter.