Til Kamp for Fællesskabet

Vi skaber mere rollespil i fritidsklubberne!

“Til Kamp fra Fællesskabet”  var et samarbjede mellem Bifrost og Ungdomsringen, som kørte fra 2020-2021. Projektet handlede om at få flere børn og unge fra fritidsklubberne ud til rollespil, så de kunne udvikle sig og lege på kreative måder. 

Dette blev opnået ved blandt andet at give pædagogerne på fritidsklubber en kort guide, så de kan føle sig sikre, når de laver rollespil på klubben, men samtidig også afholde regionale træf for fritidsklubberne, hvor lokalforeningerne i Bifrost havde mulighed for at komme ud, og få en direkte kontakt til fritidsklubben og dens børn.

Grundet Corona nåede projektet desværre ikke op på det niveau, som var ønsket, da institutionerne og lokalforeningerne ikke kunne mødes.

* Guiden er redigeret af Ungdomsringen, så den nemmere kan læses af pædagoger. Alt i guiden er testet med op til 50 klubbørn fra fritidsklubber i hele landet.

Projektet handlede om:
Fællesskaber mellem fritidsklubber og foreninger!

Få flere børn og unge ud til rollespil!

Få rollespil ud til fritidsklubberne!