Optagelse

Bliv en del af fællesskabet

I Bifrost er der altid plads til nye foreninger, uanset om I allerede er etableret og har aktiviteter eller om I er helt nyopstartet.

Hvorfor være en del af Bifrost?

 • Hjælp til foreningsdrift og medlemsadministration.
   – Dette inkluderer Bifrosts ForeningLet-medlemssystem.
 • Medbestemmelse til vores årlige generalforsamling, hvor vi sammen bestemmer, hvilken vej vores landsforening skal gå i det næste år.
   – Der er også mulighed for at stille op til Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget, samt poster som Forperson og Næstforperson
 • Adgang til at søge lokalforeningspuljer i DUF og Friluftsrådet. 
 • Adgang til låneudstyr, deriblandt dankortmaskine, projektor, brætspil, udstyrs- og scenariekasser.
 • Tilbud om kurser for nye og gamle, såsom førstehjælps-, tryghedskurser, lederuddannelsesstøtte mm.
 • Adgang til at søge Bifrostpuljen
 • Invitationer til vores netværksarrangementer.
 • Dækning af vores Arbejdskade- og Erhvervsforsikring.

Hvad kræver det at være med?

Betaling af  kontingent og tilskud – For at være med i Bifrost, skal lokalforeningens medlemskab koste minimum 75 kr.
Derudover betales der årligt et tilskud til landsorganisationen fra lokalforeningerne, dette vedtages af generalforsamlingen og er pt. på:
5 kr. pr. medlem af lokalforeningen, dog minimum 400 kr., og de første 3 år af lokalforeningens levetid er minimummet 200 kr.

Demokratisk medbestemmelse – Det er et krav, at alle lokalforeningerne er demokratiske og at deres medlemmer skal have mulighed for indflydelse på foreningen. Dvs. at alle, selv dem under 18 år, skal kunne stille op til- og have medbestemmelse over bestyrelsesposterne. (Man må gerne have følgende formulering for medlemmer under 16 år: “Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved sine forældre eller værge.”)

Være med i fællesskabets vision – For at blive en del af Bifrost, skal man kunne spejle sig i Bifrosts værdigrundlag og metode. Dette betyder, at man bakker op om essensen af landsforenings vision – at skabe forpligtende fællesskaber for kreative individer, til at danne dem til reflekterede mennesker. Man kan læse mere om Bifrost værdigrundlag og metode her.

Hvad skal man som lokalforening dokumentere?

Dokumentering af aktivitet – Det er nødvendigt for Bifrost, at vi hvert år kan dokumentere for DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), at vores lokalforeninger er aktive, således at vi kan modtage tilskud på baggrund af deres medlemskab. Derfor skal vi kunne dokumentere for vores revisor, at vores lokalforeninger afholder minimum én aktivitet i hvert kvartal. Definitionen af denne aktivitet er meget bred, men det skal blot være et eller andet foreningen laver for sine medlemmer, hvad enten det er et kursus, en spilgang i en kampagne eller en brætspilsaften for foreningens medlemmer.

Dokumentering af medlemmer – Af samme grund skal vi årligt have en komplet medlemsliste fra hver lokalforening. Denne liste skal indeholde medlemmernes navn, fødselsdato, adresse og må også gerne indeholde mail og telefonnummer. Derudover skal der dokumenteres hvilke medlemmer der er under 30 år, der har betalt min. 75 kr. i kontingent. (Kontingentet skal være betalt i det år det dækker)

Stikprøver – Sammen med listen over aktiviteter og medlemmer, tager vi også en stikprøve af medlemmernes kontingentbetaling.

Sådan indsamles det – Rent praktisk foregår det sådan, at Bifrosts sekretariat kontakter alle lokalforeninger omkring årsskiftet, hvor vi vil bede om dokumentation af årets aktiviteter og medlemmer. Her vil vi selvfølgelig samtidig svare på eventuelle spørgsmål om dokumentationen.

*Hvis du benytter Bifrosts ForeningLet –  Hvis denne opkrævningsproces virker besværlig, kan man med fordel benytte sig af Bifrosts medlemssystem, suppleret af ForeningLet. Hvis systemet benyttes til foreningens virke, inklusiv medlemsliste, aktiviteter osv., kan al den krævede information dokumenteres automatisk.

Hvordan indmelder man sig i Bifrost?

Indmelding sker ved, at man skriver foreningens kontaktoplysninger (foreningens navn, adresse, e-mail, telefonnummer og hjemmeside) og indsender dem sammen med:

 1. Foreningens gældende vedtægter.
 2. Foreningens adresse.
 3. Kontaktinformationer på forpersonen og kassereren (navn, telefonnummer og e-mail).
 4. En kort beskrivelse af foreningen med fokus på hvilke aktiviteter foreningen har.
 5. En kort beskrivelse af hvordan foreningen ønsker at støtte op om Bifrosts formål
 6. Hvor mange medlemmer/deltagere foreningen har nu eller fra året nu.
 7. Dato for foreningens oprettelse.
 8. Foreningens kontingentsats(er)
 9. Et link til foreningen hjemmeside eller facebookgruppe

Materialet indsendes til følgende mailadresse: info@landsforeningenbifrost.dk

Så snart Bifrost modtager disse dokumenter, vil I blive kontaktet. Forretningsudvalget vil derefter gennemgå jeres vedtægter, for at sikre, at de lever op til de krav, Bifrosts vedtægter stiller, ift. formål, vedtægter og medbestemmelse. Når jeres formål og vedtægter er godkendt, hvilket typisk sker på næstkommende forretningsudvalgsmøde, vil I få tilsendt et girokort på betaling af jeres medlemskab, og I vil være medlemmer, når dette er betalt.

Husk at skrive foreningens navn på indbetalingen.

Er der øvrige spørgsmål, så husk, at man altid er velkommen til at kontakte landsforeningen på info@landsforeningenbifrost.dk