Optagelse

Bliv en del af fællesskabet!

I Bifrost er der altid plads til nye foreninger! Lige meget om I allerede er etableret og har aktiviteter eller om i er helt nyopstartet. Alle er velkomne i Bifrost.

Hvorfor være en del af Bifrost?

 • Hjælp til foreningsdrift og medlemsadministration.
   – Dette inkluderer Bifrosts ForeningLet-medlemssystem
 • Medbestemmelse til vores årlige Generalforsamling, hvor vi sammen bestemmer, hvilken vej vores landsforening skal gå i det næste år!
   – Der er også mulighed for at stille op til Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget, samt poster som Formand og Næstformand
 • Adgang til vores låneudstyr, deriblandt dankortmaskine, projektor, brætspil og scenarie kasser.
 • Tilbud om kurser for nye og gamle, såsom førstehjælps-, tryghedskurser, lederuddannelsesstøtte mm.
 • Invitationer til vores netværksarrangementer.
 • Inddækkelse af vores Arbjdskade og Erhvervsforsikring.

Hvad kræver det at være med?

Betaling af kontingent – For at være med i Bifrost, skal alle lokalforeninger betale et årligt kontingent. Kontingentet er på 5 kr. per medlem, dog minimum 400 kr. og 200 kr. første år samt hvis foreningen er under 3 år gammel. (Kontingentet løber til slutningen af kalenderåret) 

Demokratisk medbestemmelse – Det er et krav, at alle lokalforeningerne er demokratiske og at deres medlemmer skal have mulighed for indflydelse på foreningen. Dvs. at alle, selv dem under 18 år, skal kunne stille op til- og have medbestemmelse over bestyrelsesposterne.

Være med i fællesskabets vision – For at blive en del af Bifrost, skal man kunne spejle sig i Bifrosts værdigrundlag og metode. Dette betyder, at man bakker op om essensen af landsforenings vision – at skabe forpligtende fællesskaber for kreative individer, til at danne dem til reflekterede mennesker. Man kan læse mere om Bifrost værdigrundlag og metode her.

Hvad skal man som lokalforening dokumentere?

Dokumentering af aktivitet – Det er nødvendigt for Bifrost, at vi hvert år kan dokumentere for DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), at vores lokalforeninger er aktive, således at vi kan modtage tilskud på baggrund af deres medlemskab. Derfor skal vi kunne dokumentere for vores revisor, at vores lokalforeninger afholder minimum én aktivitet i hvert kvartal. Definitionen af denne aktivitet er meget bred, men det skal blot være et eller andet foreningen laver for sine medlemmer, hvad enten det er et kursus, en spilgang i en kampagne eller en brætspilsaften for foreningens medlemmer.

Dokumentering af medlemmer – Af samme grund skal vi årligt have en komplet medlemsliste fra hver lokalforening. Denne liste skal indeholde medlemmernes navn, fødselsdato, adresse og må også gerne indeholde mail og telefonnummer. Derudover skal der dokumenteres hvilke medlemmer der er under 30 år, der har betalt min. 75 kr. i kontingent. (Kontingentet skal være betalt i det år det dækker)

Stikprøver – Sammen med listen over aktiviteter og medlemmer, tager vi også en stikprøve af medlemmernes kontingentbetaling.

Sådan indsamles det – Rent praktisk foregår det sådan, at Bifrosts sekretariat kontakter alle lokalforeninger omkring årsskiftet, hvor vi vil bede om dokumentation af årets aktiviteter og medlemmer. Her vil vi selvfølgelig samtidig svare på eventuelle spørgsmål om dokumentationen.

*Hvis du benytter Bifrosts ForeningLet –  Hvis denne opkrævningsproces virker besværlig, kan man med fordel benytte sig af Bifrosts medlemssystem, suppleret af ForeningLet. Hvis systemet benyttes til foreningens virke, inklusiv medlemsliste, aktiviteter osv., kan al den krævede information dokumenteres automatisk.

Hvordan indmelder man sig i Bifrost?

Indmelding sker ved, at man skriver foreningens kontaktoplysninger (foreningens navn, adresse, e-mail, telefonnummer og hjemmeside) og indsender dem sammen med:

 1. Foreningens gældende vedtægter.
 2. Foreningens adresse.
 3. En lister over kontaktinformationer på den siddende bestyrelse (navn, telefonnummer og e-mail).
 4. En kort beskrivelse af foreningen med fokus på hvilke aktiviteter foreningen har.
 5. Hvor mange medlemmer/deltagere foreningen har nu eller fra året nu.
 6. evt. et link til foreningen hjemmeside.

Materialet indsendes til følgende mailadresse: info@landsforeningenbifrost.dk

Så snart Bifrost modtager disse dokumenter, vil I blive kontaktet. Forretningsudvalget vil derefter gennemgå jeres vedtægter, for at sikre, at de lever op til de krav, Bifrosts vedtægter stiller, ift. formål, vedtægter og medbestemmelse. Når jeres formål og vedtægter er godkendt, hvilket typisk sker på næstkommende forretningsudvalgsmøde, vil I få tilsendt et girokort på betaling af jeres medlemskab, og I vil være medlemmer, når dette er betalt.

Husk at skrive foreningens navn på indbetalingen.

Er der øvrige spørgsmål, så husk, at man altid er velkommen til at kontakte landsforeningen på info@landsforeningenbifrost.dk