Dansk Ungdoms Fællesråd

Bifrost er medlem af DUF!

Bifrost er medlem af DUF, hvilket vil sige, at vi har en stemme på DUFs delegeretmøde (generalforsamling) og har mulighed for at få ganske stor indflydelse på, hvad der sker i DUFregi og på hvilke områder der prioriteres, både i det politiske arbejde og helt konkret, når det kommer til, hvem der får hvor meget støtte.

Det væsentligste overhovedet, ved at være medlemmer af DUF er dog, at vi via medlemskabet får mulighed for at udbrede kendskabet til de aktiviteter Bifrost beskæftiger sig med og hjælpe omverdenen til at få et mere nuanceret billede af, hvad de fritidsområder, vi repræsenterer, står for. Foruden indflydelse, får vi som medlemmer af DUF en lang række kursustilbud, mulighed for konsulentbistand, driftstilskud og meget mere.

Fra DUF kommer det driftstilskud, som er altafgørende for vores virke som landsforening. Driftstilskuddet sikrer, at vi kan drive sekretariatet og betale løn til vores ansatte, samt at vi kan afholde møder, generalforsamlinger, netværksarrangementer og arbejde på mange andre projekter.

Hvad er DUF?

DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne.

Derudover står DUF for udbredelsen af
foreningsliv og demokrati i kraft af sine medlemsorganisationers
arbejde og er ansvarlig for uddeling af tipsmidlerne til sine medlemsforeninger.

Du kan læse mere om DUF og deres virke her.