Bifrosts priskomité​

Komitéens virke og retningslinjer

Hovedopgave Komitéens opgave er at indsamle nomineringer til de to priser, samt udpege de to endelige prismodtagere.

Mødekultur Komitéen opfordres til at mødes mindst én gang fysisk gennem forløbet. Det mødes over digitale platforme,

Offentliggørelse Komitéen har til opgave at offentliggøre, at der kan indstilles nomineringer, senest 3 mdr. før prisuddelingen. Her foreslås det, at man opretter et spørgeskema, hvori folk kan indsende nomineringer, sender en mail ud til medlemsorganisationer i Bifrost og bruger sit netværk til at få indsamlet nomineringer. Komiteen må gerne selv nominere modtagere.

Arrangere prisoverrækkelsen Komitéen skal udarbejde diplomer, bestille trofæ sammen med sekretariatet og stå for overrækkelsen af de to priser.

Lyder det spændende? Du kan være med!

Hvis du er interesseret i at være med til næste års priskomité og være med til at hylde vores miljø, så kan du sende en ansøgning til
info@landsforeningenbifrost.dk

komitéens sammensætning

Komitéen består af fem til syv personer. Komiteen består typisk af 2 til fire gengangere fra det forrige års komité, en fra Bifrost Hovedbestyrelse, samt de to vindere fra det forrige år.

Der tilstræbes en ligelig fordeling af deltagernes geografi og køn.

Bifrosts Priskomité 2020

Martin Sinding

Hovedkoordinator

Frederik Nissen

Hovedbestyrelses-medlem

Joachim Dittman Jepsen

Modtager af Årets Bifald 2019

Louise Amalie Juul

Frivillig

Ann Christensen

Frivillig

Lau K. Lauritzen

Frivillig