Bifrosts priskomité​

Komitéens virke og retningslinjer

Hovedopgave Komitéens opgave er at indsamle nomineringer Bifrosts priser, samt udpege de endelige prismodtagere.
Komitéen skal udarbejde diplomer, bestille trofæ sammen med sekretariatet og stå for overrækkelsen af priserne.

Mødekultur Komitéen opfordres til at mødes mindst én gang fysisk gennem forløbet. Derudover kan der mødes over digitale platforme.

Offentliggørelse Komitéen har til opgave at offentliggøre, at der kan indstilles nomineringer, senest 3 mdr. før prisuddelingen.  Komiteen må gerne selv nominere modtagere.

Lyder det spændende? Du kan være med!

Hvis du er interesseret i at være med til næste års priskomité og være med til at hylde vores miljø, så kan du sende en ansøgning til
info@landsforeningenbifrost.dk

Komitéens sammensætning

Komitéen består af fem til syv personer. Komiteen består typisk af to til fire gengangere fra det forrige års komité, en fra Bifrost Hovedbestyrelse, samt de to vindere fra det forrige år.

Der tilstræbes en ligelig fordeling af deltagernes geografi og køn.

 

Se komiteen under siden “udvalg”