Udvalg

Bifrosts aktive Udvalg!

Nedenfor kan du se en liste af alle aktive udvalg.

Hvis et af dem fanger interesse, er der mulighed for at ansøge om at være med. Dette kan man læse mere om nederst på siden.

Det internationalerejseudvalg

Det internationalerejseudvalg behandler ansøgninger om støtte til at tage på internationale konferencer og ture, med fokus på den nordiske konference Knudepunkt. Medlemmer af udvalget skal have kendskab til og indblik i Bifrosts medlemsorganisationer og til ungdomskulturen i bred forstand.

Det Internationalerejseudvalg består af 2-3 personer, heriblandt minimum 1 fra hovedbestyrelsen.

Email: international@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2022 (Ikke fyldt)

Christian Mikkelsen

Koordinator for udvalg (repræsentant for hovedbestyrelsen)

Charles Bo Nielsen
Jeppe Schmidt Hansen

Komitéen for Årets Bifald og Årets Ildsjæl

Komitéen er en arbejdsgruppe, der hvert år uddeler de to priser Årets Bifald og Årets Ildsjæl. Komitéen er ansvarlig for at nomineringerne indhentes fra hele landet, samt at fremskaffe statuetter i samarbejde med sekretariatet for at opnå ensartethed. Komitéen opfordres til at mødes en gang fysisk.

Komitéen består af 6 personer, og der bestræbes efter at 2 af personerne skal være vinderne af priserne det forgangne år, samt minimum 1 repræsentant fra hovedbestyrelsen.

Email: priser@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2022 (Ikke fyldt)

Marc Wangerin

Koordinator for udvalg

Ann Christensen

Vinder af Årets Ildsjæl 2021

Repræsentant fra FIR

Vinder af Årets Bifald 2021

Aktivitets- og uddannelsesudvalget (UDDAK)

Udvalget skal sikre opkvalificering af Bifrost medlemmer, og sikre kontinuitet, samt kvalitet af aktiviteter der arrangeres i Bifrost. Medlemmer af udvalget skal have kendskab til procedurer i Bifrost, lokalforeningernes sammensætning og behov, samt de aktiviteter der arrangeres generelt i landsforeningen.

Udvalget nedsætter arbejdsgrupperne, samt varetager ansvaret for arrangering af:

  • Level-Up Weekend
  • Forum
  • Knudepunkt
  • Sommerskolen
  • Krigslive

Udvalget består af 5 personer, heriblandt minimum 1 fra hovedbestyrelsen.

Email: aktivitet@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2022 (Ikke fyldt)

Nickolaj Storgaard Oksen
Troels Barkholt Spangsbo

Koordinator for udvalg

Malene Kolle Rasmussen
Ingrid Kaaber Pors

Repræsentant for hovedbestyrelsen

Strategiudvalget

Udvalget arbejder med at fremme den til enhver tid vedtagne strategi, samt ideudvikle og fremlægge fremtidige strategier for generalforsamlingen. Medlemmer af udvalget skal have stort kendskab til landsforeningen som helhed, og de udfordringer Bifrost står overfor.

Strategiudvalget består af 3-5 personer, samt formandskabet, hvis de ønsker det, heriblandt er 1 af medlemmerne valgt af hovedbestyrelsen.

Email: strategi@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2022 (Ikke fyldt)

Markus Ørsøe

Koordinator for udvalg (repræsentant fra hovedbestyrelsen)

Jimmy Bjerg
Anders Berner
Jakob Bavnshøj

Politisk Udvalg

Det politiske-udvalg koordinerer og udvikler indsatsen i forhold til DUF, samt det politiske arbejde internt og eksternt i organisationen. Udvalget har også ansvaret for at nedsætte en arbejdsgruppe der arrangerer Bifrosts årlige tur på folkemødet, samt opkvalificering af de politisk involverede i foreningen. Medlemmerne af udvalget skal have indsigt i både Bifrosts strategi, landsforeningen som helhed, samt DUF’s sammensætning.

Udvalget består af 3 til 5 medlemmer. Alle der repræsenterer Bifrost i DUF, samt den politiske konsulent, har automatisk en plads i udvalget som ekstern ressourceperson (Jvf. §12 Stk. 2).

Email: politik@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2022 (Ikke fyldt)

Jacob Kronby Schulze

Koordinator for udvalg

Jeppe Schmidt Hansen
Marc Wangerin

Repræsentant fra hovedbestyrelsen

Eksterne resourcepersoner

Nickolaj Storgaard Oksen
Malene Kolle Rasmussen
Anders Berner

Vil du være med i et udvalg?

Hvis et (eller flere) af de igangværende udvalg lyder spændende, er der mulighed for at du kan være med! Som medlem af et udvalg, vælges for en 2-årig periode. Priskommiteen er den eneste undtagelse, med en valgperiode på kun et enkelt år.

Alle poster vælges forskudt, hvilket vil sige, at der altid er mulighed for at søge om at være medlem af et givent udvalg, hvis der er ledige/ikke udfyldte pladser. Du kan sende din ansøgning til info@landsforeningenbifrost.dk med en kort motivation, navn og ikke mindst hvilket udvalg du gerne vil deltage i.

Bemærk: Hvert udvalg har et maksimalt antal deltagere, og i nogle tilfælde er der krav til det enkelte udvalgsmedlem, man skal have for øje, når man skriver sin ansøgning. Dem kan du læse mere om under det enkelte udvalg.

Vi glæder os til at have dig med!