Udvalg

Bifrosts aktive udvalg

Nedenfor kan du se en liste af alle aktive udvalg.

Hvis et af dem fanger din interesse, er der mulighed for at ansøge om at være med. Dette kan man læse mere om nederst på siden.

Det Internationale Udvalg

Det Internationale Udvalg behandler ansøgninger om støtte til at tage på internationale konferencer og projekter. Udvalget arrangerer også ture for Bifrosts medlemmer. Disse ture har fokus på kompetenceudvikling samt, at opbygge og styrke internationale relationer. Det kan fx bestå i at arrangere ture til Knudepunkt i de nordiske lande, samarbejde med den tyske forening, Dragon Legion, som planlægger ture i hele Europa eller forvaltning af projektsamarbejder som Palæstina-projektet.

Der er også rig mulighed for at starte nye projekter, som arbejder med udlandet.

Medlemmer af udvalget skal have kendskab til og indblik i Bifrosts medlemsorganisationer og til ungdomskulturen i bred forstand.

Det Internationale Udvalg består af 3-6 personer, heriblandt minimum 1 fra hovedbestyrelsen.

Email: international@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2023 

Christian Mikkelsen

Koordinator for udvalg (repræsentant for hovedbestyrelsen)

Christine Jacobsen
Markus Ørsøe
Søren Hjort
Johannes Madsen
Sascha Fisker

Priskomiteen

Komitéen er en arbejdsgruppe, der hvert år uddeler de to priser: Årets Bifald og Årets Ildsjæl. Komitéen er ansvarlig for, at nomineringerne indhentes fra hele landet, samt at fremskaffe statuetter i samarbejde med sekretariatet for at opnå ensartethed. Komitéen opfordres til at mødes en gang fysisk.

Komitéen består af 5-7 personer, og der bestræbes efter, at 2 af personerne skal være vinderne af priserne det forgangne år, samt minimum 1 repræsentant fra hovedbestyrelsen.

Email: priser@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2023 (Ikke fyldt)

Tobias Nielsen

Koordinator for udvalg (Repræsentant for hovedbestyrelsen)

Christian Mandrup

Vinder af Årets Ildsjæl 2022

Joachim Dittman

Aktivitets- og Uddannelsesudvalget (UDDAK)

Udvalget skal sikre opkvalificering af Bifrosts medlemmer, og sikre kontinuitet, samt kvalitet af aktiviteter, der arrangeres i Bifrost. Medlemmer af udvalget skal have kendskab til procedurer i Bifrost, lokalforeningernes sammensætning og behov, samt de aktiviteter, der arrangeres generelt i landsforeningen.

Udvalget nedsætter arbejdsgrupperne, samt varetager ansvaret for arrangering af:

  • Level-Up Weekend
  • Forum
  • Knudepunkt
  • Sommerskolen
  • Krigslive – udvælge arrangørforening 

Udvalget består af 5 personer, heriblandt minimum 1 fra hovedbestyrelsen.

Email: aktivitet@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2022 (Ikke fyldt)

Nickolaj Storgaard Oksen
Malene Kolle Rasmussen
Maya Hindsberg

Repræsentant for hovedbestyrelsen

Johannes Nørgaard Madsen
Mathias Oliver
Christensen

Strategiudvalget - I bero til 2024

Udvalget arbejder med at fremme den til enhver tid vedtagne strategi, samt ideudvikle og fremlægge fremtidige strategier for generalforsamlingen. Medlemmer af udvalget skal have stort kendskab til landsforeningen som helhed, og de udfordringer Bifrost står overfor.

Strategiudvalget består af 3-5 personer, samt forpersonskabet, hvis de ønsker det, heriblandt er 1 af medlemmerne valgt af hovedbestyrelsen.

Email: strategi@landsforeningenbifrost.dk

Politisk Udvalg

Det politiske udvalg koordinerer og udvikler indsatsen i forhold til DUF, samt det politiske arbejde internt og eksternt i organisationen. Udvalget har også ansvaret for at nedsætte en arbejdsgruppe, der arrangerer Bifrosts årlige tur på Folkemødet, samt opkvalificering af de politisk involverede i landsforeningen. Medlemmerne af udvalget skal have indsigt i både Bifrosts strategi, landsforeningen som helhed, samt DUF’s sammensætning.

Udvalget består af 3 til 5 medlemmer, heriblandt er 1 af medlemmerne valgt af hovedbestyrelsen, samt forpersonskabet. Alle der repræsenterer Bifrost i DUF, samt den politiske konsulent, har automatisk en plads i udvalget som ekstern ressourceperson (Jvf. §12 Stk. 2).

Email: politik@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2022 

Eva Mærsk

Forkvinde

Jonathan Josva Schou

Repræsentant fra hovedbestyrelsen

Nickolaj Oksen
Victoria Kaxe

Eksterne resourcepersoner

Anders Berner

Vil du være med i et udvalg?

Hvis et (eller flere) af de igangværende udvalg lyder spændende, er der mulighed for at du kan være med! Som medlem af et udvalg, vælges for en 2-årig periode. Priskommiteen er den eneste undtagelse, med en valgperiode på kun et enkelt år.

Alle poster vælges forskudt, hvilket vil sige, at der altid er mulighed for at søge om at være medlem af et givent udvalg, hvis der er ledige/ikke udfyldte pladser. Du kan sende din ansøgning til info@landsforeningenbifrost.dk med en kort motivation, navn og ikke mindst hvilket udvalg du gerne vil deltage i.

Bemærk: Hvert udvalg har et maksimalt antal deltagere, og i nogle tilfælde er der krav til det enkelte udvalgsmedlem, man skal have for øje, når man skriver sin ansøgning. Dem kan du læse mere om under det enkelte udvalg.

Vi glæder os til at have dig med!