Udvalg

Bifrosts udvalg

Nedenfor kan du se en liste af alle udvalg.

Hvis et af dem fanger din interesse, er der mulighed for at ansøge om at være med. Dette kan man læse mere om nederst på siden.

Det Internationale Udvalg

Det Internationale Udvalg behandler ansøgninger om støtte til at tage på internationale konferencer og projekter. Udvalget arrangerer også ture for Bifrosts medlemmer. Disse ture har fokus på kompetenceudvikling samt, at opbygge og styrke internationale relationer. Det kan fx bestå i at arrangere ture til Knudepunkt i de nordiske lande, samarbejde med den tyske forening, Dragon Legion, som planlægger ture i hele Europa eller forvaltning af projektsamarbejder som Palæstina-projektet.

Der er også rig mulighed for at starte nye projekter, som arbejder med udlandet.

Medlemmer af udvalget skal have kendskab til og indblik i Bifrosts medlemsorganisationer og til ungdomskulturen i bred forstand.

Det Internationale Udvalg består af 3-6 personer, heriblandt minimum 1 fra hovedbestyrelsen.

Email: international@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2024

Christian Mikkelsen

Koordinator for udvalg (repræsentant for hovedbestyrelsen)

Rikke Schouw Steinvig
Rikke Nørby Pedersen
Søren Hjort
Johannes Madsen
Sascha Fisker

Priskomiteen

Komitéen er en arbejdsgruppe, der hvert år uddeler de to priser: Årets Bifald og Årets Ildsjæl. Komitéen er ansvarlig for, at nomineringerne indhentes fra hele landet, samt at fremskaffe statuetter i samarbejde med sekretariatet for at opnå ensartethed. Komitéen opfordres til at mødes en gang fysisk.

Komitéen består af 5-7 personer, og der bestræbes efter, at 2 af personerne skal være vinderne af priserne det forgangne år, samt minimum 1 repræsentant fra hovedbestyrelsen.

Email: priser@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2024 (Ikke fyldt)

Ozzy Askham

Koordinator for udvalg (Repræsentant for hovedbestyrelsen)

Nadia Due Herbst

Vinder af Årets Bifald 2023

Emil Løhr Skafte Nielsen

Vinder af Årets Ildsjæl 2023

Katrine Kavli
Frederik strøyer
Selina Foli-Andersen

Uddannelses- og Aktivitetsudvalget (UDDAK)

Udvalget skal sikre opkvalificering af Bifrosts medlemmer, og sikre kontinuitet, samt kvalitet af aktiviteter, der arrangeres i Bifrost. Medlemmer af udvalget skal have kendskab til procedurer i Bifrost, lokalforeningernes sammensætning og behov, samt de aktiviteter, der arrangeres generelt i landsforeningen.

Udvalget nedsætter arbejdsgrupperne, samt varetager ansvaret for arrangering af:

  • Level-Up Weekend
  • Forum
  • Knudepunkt
  • Sommerskolen
  • Krigslive – udvælge arrangørforening 

Udvalget består af 5 personer, heriblandt minimum 1 fra hovedbestyrelsen.

Email: aktivitet@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2024

Susanne Leah Goldschmidt

Repræsentant for hovedbestyrelsen

Mikkel Bistrup Andersen
Malene Kolle Rasmussen
Johannes Nørgaard Madsen
Mathias Oliver
Christensen

Strategiudvalget

Udvalget arbejder med at fremme den til enhver tid vedtagne strategi, samt ideudvikle og fremlægge fremtidige strategier for generalforsamlingen. Medlemmer af udvalget skal have stort kendskab til landsforeningen som helhed, og de udfordringer Bifrost står overfor.

Strategiudvalget består af 3-5 personer, samt forpersonskabet, hvis de ønsker det, heriblandt er 1 af medlemmerne valgt af hovedbestyrelsen.

Email: strategi@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2024

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Repræsentant for hovedbestyrelsen

Eva Mærsk

Forpersonsplads

Jonathan Josva

Forpersonsplads

Nickolaj Storgaard Oksen
Maya B. Hindsberg
Lambda Boesgaard Nørbjerg
Victoria Kaxe Egeberg

Samværs Udvalg

Samværs udvalget skal varetage opgaven at håndtere brud på samværspolitikken, så denne opgave fjernes direkte fra Forretningsudvalget. Udvalget behandler sager med brud på samværspolitikken, som har fundet sted til eller i forlængelse af Bifrosts landsarrangementer og internationale ture.

Sager kan ikke forældes, men sager med brud kan kun behandles fra år 2021 hvor Bifrost havde en vedtaget samværspolitik.

Udvalget består af samlet 5 medlemmer. Hvoraf en af medlemmerne skal være fra Forretningsudvalget. Udvalget sammensættes af medlemmer, som forretningsudvalget mener har de nødvendige kompetencer til at kunne løfte opgaven. Der sigtes samtidig at have en jævn kønsdeling blandt udvalgets medlemmer.

Email: samvaer@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2024

Jonathan Josva Schou

Repræsentant fra Forretningsudvalget

Line Ørbech Sadolin
Rasmus van Deurs Petersen
Lulu
Johannes Skjødt Olsen

Politisk Udvalg

Det politiske udvalg koordinerer og udvikler indsatsen i forhold til DUF, samt det politiske arbejde internt og eksternt i organisationen. Udvalget har også ansvaret for at nedsætte en arbejdsgruppe, der arrangerer Bifrosts årlige tur på Folkemødet, samt opkvalificering af de politisk involverede i landsforeningen. Medlemmerne af udvalget skal have indsigt i både Bifrosts strategi, landsforeningen som helhed, samt DUF’s sammensætning.

Udvalget består af 3 til 5 medlemmer, heriblandt er 1 af medlemmerne valgt af hovedbestyrelsen, samt forpersonskabet. Alle der repræsenterer Bifrost i DUF, samt den politiske konsulent, har automatisk en plads i udvalget som ekstern ressourceperson (Jvf. §12 Stk. 2).

Email: politik@landsforeningenbifrost.dk

Udvalgsmedlemmer 2024

Eva Mærsk

Forkvinde

Jonathan Josva Schou

Repræsentant fra hovedbestyrelsen

Nickolaj Oksen
Victoria Kaxe
Christian Horton Beksgaard Jensen

Vil du være med i et udvalg?

Hvis et (eller flere) af de igangværende udvalg lyder spændende, er der mulighed for at du kan være med! Som medlem af et udvalg, vælges for en 2-årig periode. Priskommiteen er den eneste undtagelse, med en valgperiode på kun et enkelt år.

Alle poster vælges forskudt, hvilket vil sige, at der altid er mulighed for at søge om at være medlem af et givent udvalg, hvis der er ledige/ikke udfyldte pladser. Du kan sende din ansøgning til info@landsforeningenbifrost.dk med en kort motivation, navn og ikke mindst hvilket udvalg du gerne vil deltage i.

Bemærk: Hvert udvalg har et maksimalt antal deltagere, og i nogle tilfælde er der krav til det enkelte udvalgsmedlem, man skal have for øje, når man skriver sin ansøgning. Dem kan du læse mere om under det enkelte udvalg.

Vi glæder os til at have dig med!