Forsikringer

Bifrosts forsikringer

Som medlem af Landsforeningen Bifrost er man automatisk dækket af vores arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring. Bifrost er forsikret gennem Topdanmark. 

Bifrosts arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen dækker din forenings frivillige. Arbejdsskadeforsikring dækker ulykker, dine frivillige er involverede i, under deres foreningsengagement. Det kan eksempelvis være en frivillig med briller, der får et sværd i hovedet, og skal have et par nye.

Arbejdsskade-forsikringen dækker:
 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varige mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
Arbejdsskade-forsikringen dækker ikke:
 • Arbejdsskadeforsikringen dækker IKKE skader på materiel, eksempelvis kamera eller lånte latexvåben.

Bifrosts erhvervsskadeforsikring

Bifrosts erhvervsforsikring dækker skader på lejede lokationer, f.eks. en lejet sportshal eller klublokaler, hvis skaden er forårsaget af foreningens frivillige.


Forsikringen dækker skader forårsaget af forenings frivillige på deltagere og deltageres materiel f.eks. kameraer og telefoner
Forsikringen dækker skader på 3. parter f.eks. en tilfældig hundelufter fanget i forbifarten. (Er nødvendig ved hardball arrangementer)


Når I har deltagere til jeres arrangement, så står I ikke for ansvaret på disse, så frem de skulle komme til skade fx under arrangementet.
– Her er der tale om accept af egen risiko og det vil derfor være deltagerens egen forsikring der skal dække dette.

For Bifrosts erhvervsforsikring gælder særlige betingelser:
 • Der må IKKE anvendes fritureanlæg.
 • Forsikringen omfatter IKKE produktansvar. Dvs. alt ansvar, der ifalder sælger og/eller producent for skade på person eller ting, f.eks. skade forvoldt af produktets farlige egenskaber, dækker forsikringen IKKE.
 • Forsikringen dækker IKKE ansvar for skade opstået i forbindelse med afbrænding af fyrværkeri.
 • Forsikringen dækker IKKE foreningens/klubbens ansvar som arrangør i forbindelse med arrangementer, hvor der er deciderede tilskuere. Der henvises til etablering af egentlig arrangøransvarsdækning for sådanne arrangementer.