Trygdeltagelse

Bifrosts Tryghedsmateriale

På denne side kan du finde materiale, der omhandler forskellige aspekter af trygdeltagelse. Materialet er udarbejdet efter henvendelser fra vores lokalforeninger og arrangører, som har givet udtryk for, at de gerne vil gøre en indsats for at skabe tryghed til deres arrangementer, og ønsker inspiration til hvordan de kan gøre det og hvor de skal starte.
Formålet med materialet er at bidrage til at lette arrangørers sikkerhedsarbejde, så de kan fokusere på det, de brænder for: At skabe oplevelser!

Bifrosts ønske er at vi over tid kan udvide vores arsenal af materiale, og berøre flest mulige problemstillinger, der hører under overskriften Trygdeltagelse.

Materialet kan bruges som inspiration til udarbejdelse af eget materiale, men du er som medlem af Landsforeningen Bifrost også velkommen til at kopiere dokumenterne helt eller delvist og anvende dem i dit eget materiale. Husk dog at kreditere kilden, i de tilfælde, hvor Bifrost har lånt tekst fra andre organisationer.

Hvis du har nogle spørgsmål omkring materialet og hvordan du kan bruge det i dit arrangørarbejde, er du velkommen til at kontakte Bifrosts sekretariat via e-mail info@landsforeningenbifrost.dk

Guide til håndtering af seksuelle overgreb

Dette dokument omhandler seksuelle overgreb, der bryder dansk lovgivning. Det diskuterer ikke forebyggelse, men forholder sig udelukkende til en situation, hvor ulykken er sket, og giver et bud på, hvordan man som arrangør eller sikkerhedsansvarlig kan reagere.

10 Gode Ting at have i sit Arrangørområde

Dette dokument er en liste over ting, det er en god idé, at have i sit arrangørområde, såsom førstehjælpsudstyr og sanitære produkter. Dokumentet er især tiltænkt førstegangsarrangører.

10 Gode Råd til en Tryg Aktivitet

Dette dokument indeholder 10 gode råd eller tiltag, du kan bruge, for at skabe udgangspunktet for et trygt arrangement. Det omhandler både praktiske aspekter og selve spillet.

10 Gode Råd til et (køns)inkluderende Aktiviteter

Dette dokument indeholder 10 gode råd til hvordan, man kan forholde sig til køn når man arrangerer aktiviteter, både når det kommer til praktisk og fiktion.

10 Gode Råd til et Autismevenlige Aktiviteter

Dette dokument indeholder 10 gode råd til hvordan, man skaber et trygge aktiviteter for folk på autismespektret.