Bifrosts Ildsjæle

Bifrost priser23

Årets Bifald og Årets Ildsjæl uddeles én gang om året til et passende arrangement. Der uddeles en statuette og et diplom. Diplomet indeholder kriterierne for uddeling og en tekst med baggrunden for valg af modtager.
Hvem kan nomineres: Der er 2 forskellige priser og under hver pris er der en beskrivelse af hvem der kan nomineres.
Hvem kan nominere: Alle inden for det brede danske rollespilsmiljø og som vil udfylde et nomineringsskema.
Betegnelsen det brede danske rollespilsmiljø, dækker over de mange forskellige genre af rollespil og andre aktiviteter, som man kan møde i Bifrost regi.

Årets Bifald

Årets Bifald uddeles til en eller flere personer (Årets Bifald gives ikke til foreninger, koncepter, scenarier o.s.v.), der har været med til at samle og forandre det brede danske rollespilsmiljø. Året Bifald skal ses som et kæmpe tak og klap på skulderen fra miljøet til modtagerne og et ønske om at de må fortsætte det gode arbejde.
Årets Bifald uddeles på baggrund af nogle kriterier, udspecificerede herunder. Det tilstræbes at modtageren opfylder flest muligt af følgende:

  • At man har været med til at skabe sammenhold og fremskridt i det brede danske rollespilsmiljø: Sammenhold forstås, som alt fra samarbejde mellem foreninger og genre, til landsdækkende aktiviteter. Fremskridt forstås både, som nytænkning og forbedring af forhold i miljøet.
  • At man har været aktiv inden for de sidste fem år: Det er ikke et krav, at modtageren har været aktiv samtlige fem år, men at den/de aktiviteter Årets Bifald uddeles på baggrund af er foregået inden for de sidste fem år.
  • Modtagerne behøver ikke være medlem af en forening eller en Bifrost medlemsforening.

 

Årets Ildsjæl

Årets Ildsjæl uddeles til en person inden for det brede Danske rollespilsmiljø, som gennem det sidste år har gjort en bemærkelsesværdig indsats i sit lokalmiljø. Årets Ildsjæl skal ses som en tak og en påskønnelse af det arbejde ildsjælen har lagt for dagen. Årets Ildsjæl gives ligeledes for at synliggøre, at uden ildsjæle ville vi ikke have så fantastisk et rollespilsmiljø her i landet.
Ildsjæl prisen uddeles på baggrund af nogle kriterier, udspecificerede herunder. Det tilstræbes at modtageren opfylder flest muligt af følgende:

  • For sin indsat i en foreningen, con, kampagne eller lignende.
  • En der kan agere forbillede og inspirere andre til at gøre en indsats.
  • En person, der med deres frivillige indsats og store engagement gør en stor forskel.
  • Det som modtagerne er nomineret for må ikke være lønnet arbejde.
  • Modtager behøver ikke være medlem af en forening eller en Bifrost medlemsforening.