DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraplyorganisation for en lang række af de folkeoplysende danske foreningers landsorganisationer, som er ansvarlig for at uddele penge fra tipsmidlerne til sine medlemsorganisationer. Derudover står DUF for udbredelsen af foreningsliv og demokrati i kraft af sine medlemsorganisationers arbejde.

Fra DUF kommer det driftstilskud, som er altafgørende for vores virke som landsforening. Driftstilskuddet sikrer, at vi kan drive sekretariatet og betale løn til vores ansatte, samt at vi kan afholde møder, generalforsamlinger, netværksarrangementer og arbejde på mange andre projekter.

Bifrost er medlem af DUF, hvilket vil sige at vi har en stemme på DUFs delegeretmøde (generalforsamling) og har mulighed for at få ganske stor indflydelse på, hvad der sker i DUFregi og på hvilke områder der prioriteres, både i det politiske arbejde og helt konkret, når det kommer til, hvem der får hvor meget støtte. Det væsentligste overhovedet, ved at være medlemmer af DUF er dog, at vi via medlemskabet får mulighed for at udbrede kendskabet til de aktiviteter Bifrost beskæftiger sig med og hjælpe omverdenen til at få et mere nuanceret billede af, hvad de fritidsområder, vi repræsenterer, står for.

Foruden indflydelse, får vi som medlemmer af DUF en lang række kursustilbud, mulighed for konsulentbistand og meget andet.

Sidst opdateret den august 18, 2017 af Bifrost