Bifrost

Bifrost har til formål…

… at udvikle børn og unge til hele, kreative og sociale individer

… at give børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem styrkelse af empati, refleksion og indlevelse

… at udvikle børn og unges engagement i samfund og omverden ved at lære dem at samarbejde, tage initiativ og udvise ansvarsfølelse

… at udforske kreativitet, udfordre eksisterende virkelighedsopfattelse og udvikle nye politiske og kunstneriske udtryksformer

Strategi

Strategien for 2018-2020 “Vores Bifrost. Mere Bifrost” kan downloades her

Strategien for 2015-2017 “Fremtidens lokalforening” kan downloades her

Strategien for 2013-2014 “Unite the clans” kan downloades her

Før starten af regnbuen

Bifrost blev stiftet i 2003 under navnet Landsforeningen for Levende Rollespil (LLR). Siden da har landsforeningen udviklet sig fra at fokusere på en bestemt fritidsinteresse til at favne en række aktiviteter.

Bifrosts ledelsesberetning

Du kan hentes Bifrosts følgebrev 2018 her
Du kan hente Bifrosts ledelsesberetning 2017 hér