Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) er ansvarlig for den daglige drift af Bifrost. Udvalget har til opgave at følge den kurs, der er lagt for landsforeningens virke på generalforsamlingen og de retningslinier, somhovedbestyrelsen fastlægger.

Forretningsudvalget består af en formand og en næstformand, som tilsammen udgør formandskabet, samt tre medlemmer af hovedbestyrelsen, som vælges af hovedbestyrelsen på årets første hovedbestyrelsesmøde.

Forretningsudvalget holder møde en gang månedligt.

Forretningsudvalget kan kontaktes på info@landsforeningenbifrost.dk

Forretningsudvalget 2019 har følgende sammensætning:

   

         

Maja Toft Løvbakke, Gnist (Formand)

Jacob Kronby Schulze, Den Farvestrålende Fjer (Næstformand)

Bjørn Hjorth Westh, Babylon

Michael Lauenborg, Rollespilsforeningen Hareskoven

Nickolaj Storgaard Oksen, Ripen

Referater

Referat for mødet d. 17-01-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-02-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-03-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 17-04-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 18-05-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-08-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 04-09-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 03-10-2017 kan hentes hér

Referat for mødet d. 31-01-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 07-03-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 30-05-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 28-06-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 08-08-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 05-09-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 05-11-2018 kan hentes hér

Referat for mødet d. 10-12-2018 kan hentes her

Referat for mødet d. 07-01-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 15-02-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 04-03-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 01-04-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 27-05-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 18-06-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 19-08-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 16-09-2019 kan hentes hér

Referat for mødet d. 04-11-2019 kan hentes her

Referat for mødet d. 25-11-2019 kan hentes her

Referat for mødet d. 18-12-2019 kan hentes her

Referat for mødet d. 15-01-2020 kan hentes her

Referat for mødet d. 17-02-2020 kan hentes her

Referat for mødet d. 15-03-2020 kan hentes her

Referat for mødet d. 04-05-2020 kan hentes her

Referat for mødet d. 26-06-2020 kan hentes her

Referat for mødet d. 05-08-2020 kan hentes her